Rüya Tabirleri
Giriş Tarihi : 04-05-2021 17:04   Güncelleme : 04-05-2021 20:50

Rüyada abdest almak ne anlama gelir?

Abdest, güzelliğin, temizliğin, iyiliğin, selâmetin ve huzurun anahtarıdır. Bu sebeple genellikle rüyada abdest almak genellikle hayra yorulur.

Rüyada abdest almak ne anlama gelir?

‘’Abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir. Temizlik de imandandır. Rüyada abdest aldığını görmek, hayra, sevince, zor müşküllerin halline delâlet eder. Bu rüyayı gören kişi hasta ise şifa bulur, günahkâr ise tevbe eder, iyilik tarafı artar, her türlü saadete nail olur.

 

İmam Nablusî’ye göre: 

Rüyada abdesti var iken tekrar abdest aldığını görmek: rahmet üzerine rahmete, nimet üzerine nimete delâlet eder.

Rüyada soğuk bir mahzende abdest aldığını veya gusül yaptığını görmek: rüya gören kimsenin , zayi ettiği şeyini bulacağına işarettir.

Abdest aldıktan sonra namaz kıldığını görmek, rüya sahibi için keder ve üzüntüden halâs olacağına ve gamdan kurtulacağına işaret eder.

Sudan gayri bir şey ile abdest aldığını görmek, dindarlığa alâmettir.

Namaz için abdest aldığını görmek, maneviyat ve kudsiyete delâlet eder.

Rüyada süt veya bal ile abdest aldığını görmek: din hususunda selâmete delâlet eder.

Abdest aldıktan sonra eliyle abdest suyundan içtiğini görmek: hayır ve hasenata, berekete, hastalıktan şifaya, korkudan emana delâlet eder.

Rüyada tastamam abdest aldığını görmek: bütün dinlerde güzelliğe, Allahu Teâlâ tarafından nail olunacak himayeye delâlet eder.

Rüyada tüccar birinin abdestsiz namaz kıldığını görmesi: sermayesi olmadan mal kazanacağına delâlet eder.

Yatağında abdest aldığını ve fakat ayağa kalkamadığını ve şiddetli bir derdin pençesinde kıvrandığını görmek: zevcesinden veya dostundan ayrılacağına delâlet eder.

Rüyada bir arkadaşının başı üzerine abdest aldığını görmek: arkadaşına varis olacağına ve onun eşyasına mâlik bulunacağına delâlet eder.

Tanıdığı bir kişinin kendisinin başı ucunda abdest aldığını görmek: gam ve kedere düşmekle tâbir olunur.’’ (BURSALI)

 

‘’İmam Cafer Sadık (a.s)’a göre:  Rüyada abdest aldığınızı ve birinin sizi seyrettiğini görmek, sizin vesilenizle birinin tövbe edeceğine işarettir.

Allame Meclisî’ne göre: Abdest aldığınızı görmek, insanların minnetinden güvende kalacağınıza ve hacetinizin minnetsizce reva olacağına işarettir.

Müellif: Temiz ve berrak suyla abdest aldığınızı görmek, murada ereceğinize;  Temiz olmayan suyla abdest aldığınızı görmek, bunun aksine tabir edilir.

Kirmanî: Berrak suyla abdest aldığınızı görmek, üzgünseniz sevineceğinize, korku içindeyseniz güvende kalacağınıza, borçluysanız borcunuzun ödeneceğine ve hastaysanız iyileşeceğinize işarettir.

Cabir Mağribî: Namaz için abdest aldığınızı, sonra da abdestinizin bozulduğunu görmek, yapacağınız bir iş neticesinde çaresiz kalacağınıza ve perişan olacağınıza işarettir.’’ (RÜYA TABİRLERİ KÜLLİYATI)

 

Editör: Leyla AKSU

 

KAYNAK:

N.Necati BURSALI, Rüya Tabirleri Ansiklopedisi, Çelik Yayınevi.

Ebulfazl Hüseyin b. Muhammed İbrahim el-Tiflisî, Rüya Tabirleri Külliyatı, Neva Yayıncılık.