Rize Haberleri
Giriş Tarihi : 06-05-2021 17:54   Güncelleme : 06-05-2021 17:54

Büyük Şantiye İşçilerinin Asıl İkametlerine Gidiş İzinleri

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 81 İl Valiliğine Büyük Şanntiye İşçilerinin Asıl İkametlerine Gidiş İzinleri ile ilgili yazı gönderildi.

Büyük Şantiye İşçilerinin Asıl İkametlerine Gidiş İzinleri

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda ; “Malumlarınız olduğu üzere 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Kabinede alınan tam kapanma kararı doğrultuda; 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelinde uygulanacak tedbirler Bakanlığımızın ilgili Genelgesiyle belirlenmiştir.

Tam kapanma döneminde uygulanacak olan diğer tedbirlerle birlikte;

  • Zorunlu haller dışında şehirlerarası seyahatlere izin verilmemesi,
  • Üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanların sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulmaları,

Kararlaştırılmıştır.

Öte yandan stratejik öneme haiz ve sürekliliğinin sağlanması elzem olan büyük inşaat işlerinde (baraj, yol, havaalanı, hastane inşaatı vb.) kesinti yaşanmaması için Ramazan Bayramı öncesinde büyük inşaat şantiyelerinde çalışan işçilerin asıl ikametlerinin olduğu şehirlere gidişlerine izin verileceği dah önce duyurulmuştu.

Bu çerçevede tam kapanma süreci öncesinde memleketlerine gitme imkânı bulamayan büyük şantiyelerde (baraj, yol, havaalanı, hastane inşaatı vb.) çalışan inşaat işçilerinin, inşaat faaliyetlerine ara verileceği Ramazan Bayramı öncesinde asıl ikametlerine gidebilmelerini temin etmek amacıyla aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

  1. Büyük inşaat şantiyelerinde (baraj, yol, havaalanı, hastane inşaatı vb.) çalışan işçilerin asıl ikametlerine 08-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında gidip-dönme içerikli şehirlerarası seyahat taleplerine dair izin iş ve işlemleri Valilik/Kaymakamlık tarafından yürütülecektir.
  2. Büyük inşaat işlerini (baraj, yol, havaalanı, hastane inşaatı vb.) sürdüren firmalar tarafından sadece şantiyelerde kalmakta olan ve Ramazan Bayramı öncesinde asıl ikametlerine gitmek isteyen işçiler için, ihtiyaç duyulan bilgiler https://112.gov.tr/santiye-personeli-izin- listesi web adresi üzerinden indirilecek (excel) forma eksiksiz bir şekilde işlenecek, firma yetkilisince imzalanıp kaşelenecek ve formun dijital kopyasıyla birlikte ekli dilekçe ile ilgili Valiliğe/Kaymakamlığa teslim edilecektir.
  3. Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca, büyük inşaat işlerinin (baraj, yol, havaalanı, hastane inşaatı vb.) şantiyelerinde çalışan işçilerin seyahat izin işlemleri için sistem üzerinde yeni bir modül hazırlanmış olup 06.05.2021 Perşembe günü Valilik/Kaymakamlıkların kullanımına açılacaktır.

HES kodu ve sosyal güvenlik sorgulamaları sistem üzerinden otomatik olarak yapıldıktan sonra şartları tutan işçiler için ayrı ayrı gidiş ve dönüş tarihlerini içeren Seyahat İzin Belgesi düzenlenecektir.

  1. Büyük inşaat şantiyelerinde çalışan işçiler, Seyahat İzin Belgesinin geçerli olduğu tarihler içerisinde şehirlerarası seyahatlerini gerçekleştirebilecekler, ancak seyahat günleri dışında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmaya devam edeceklerdir.

Valilerimizce;

 

  • Konunun il sınırları içerisinde faaliyet gösteren stratejik öneme haiz ve sürekliliğinin sağlanması elzem olan büyük inşaat işlerini (baraj, yol, havaalanı, hastane inşaatı vb.) gerçekleştirilen firmalara duyurulması,
  • Uygulama birliğinin tesis edilmesi,
  • Suistimallerin önüne geçilmesi amacıyla gerekli kontrollerin gerçekleştirilmesi,
  • Uygulamada herhangi aksamaya meydan verilmemesi,

Hususlarında gereğini önemle rica ederim.” ifadeleri kullanıldı.

 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

 

 

 

 

 

… / … / 2021

 

 

 

 

 

 

 

……………………………….. VALİLİĞİNE / KAYMAKAMLIĞINA

 

 

Firmamızın …………………………….. şantiyesinde çalışan ve ekli listede bilgileri verilen işçi personelin................................................................................... tarihleri arasında Ramazan Bayramını asılikametlerinde geçirmeleri için gerekli gidiş/dönüş izninin verilmesini arz ederim.

 

 

Firma Adı

Adresi

İmza

Kaşe Tarih