Haber Detayı
27 Aralık 2020 - Pazar 13:18 Bu haber 474 kez okundu
 
500 Yurt Yönetim Personeli alınacaktır.
SÖZLEŞMELİ YURT YÖNETİM PERSONELİ ALIMI DUYURUSU Bakanlığımız taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puanı esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde istihdam edilmek üzere 500 (beş yüz) Yurt Yönetim Personeli alınacaktır. İlgililere ilanen duyurulur.
Gündem Haberi
500  Yurt Yönetim Personeli alınacaktır.

 

Gençlik ve Spor Bakanlığı ,Yurtlarda görevlendirmek üzere 500 kişinin işe alınacağı duyurdu.

 

 

I- BAŞVURU ŞARTLARI 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak, 4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak, 5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak, 6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç) 7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak, 8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.  Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir. II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 04 Ocak 2021 (10:00) - 20 Ocak 2021 (17:00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvurusu Formu” nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır. 2. Adaylar III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER başlığında belirtilen belgelerini başvuru sisteminde belirtilen yerlere .jpeg formatında fotoğraf olarak yükleyeceklerdir. 3. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra “Başvuruyu Onayla” butonunu kullanarak başvurularını tamamlayacaklardır. 4. basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden e-başvuru formunu doldurmayan veya başvurusunu onaylamayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. 5. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. 6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. 7. Adaylar yalnızca 1 (bir) pozisyon için başvuruda bulunabilecektir. 8. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır. III- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 1. Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır), 2. Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınmış denklik belgesi), IV- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ve SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRMA 1. Duyuruya uygun şekilde yapılan başvuruların, cinsiyete göre başvuru yapılan her bir pozisyon için belirlenen kontenjan sayısından fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilan edilen kontenjan sayısının dört (4) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. 2. Sözlü sınava girmeye hak kazanan son sıradaki aday ile aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır. 3. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ile ilgili duyuru daha sonra Bakanlığımız internet sitesinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Kaynak: Editör: Elif Akarsu Fil
Etiketler: genclik,sporbakanlığı,iş,istihdam,başvuru
Yorumlar
Haber Yazılımı